[Trending Now] 'Huwag sanang gamitin ng mga buhay ang bangkay ng yumao para sa kani-kanilang pangarap at ambisyon' - Archbishop Villages On The Marcoses

The Archbishop of the Catholic Bishop's Conference of the Philippines has spoken about the issue of the burial of the late strongm...


The Archbishop of the Catholic Bishop's Conference of the Philippines has spoken about the issue of the burial of the late strongman Ferdinand Marcos at the Libingan ng mga Bayani.
His statement called on the Marcos family to stop using the dead President's body as a way to pursue their ambitions. 

According to the statement:

“Nananawagan ako sa pamilya ng yumaong Ferdinand Marcos. Huwag sanang gamitin ng mga buhay ang bangkay ng yumao para sa kani-kanilang pangarap at ambisyon. Sa katayuan ng yumaong Ferdinand Marcos hindi na niya kailangan ang parangal sa libingan. Ang kailangan niya ay dasal. Hindi madaragdagan ang kanyang kapayapaan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng puntod sa Libingan ng mga Bayani,”

He also added, "Ang pinakamahalagang parangal sa yumao ay hindi isang magandang puntod. Mas mahalaga ang panalangin kaysa sa marangyang libingan (The highest honor you can pay the dead is not a grandiose tombstone, but prayers),” 

Villegas was the late Cardinal Sin's protege. Sin was instrumental in the ousting of the President in 1986

He also said, “Ang parangal sa yumao ay iginagawad nang kusa, hindi pinagpipilitang ibigay. Ang parangal sa yumao ay hinihintay na ipagkaloob hindi ipinaglalaban na makuha kahit ano ang mangyari. Ang tunay na marangal ay hindi natatakot sa liwanag ng katotohanan hindi nagtatago palihim. Ang parangal sa patay ay biyaya ng bayan hindi bunga ng labanan ng abugado. Ang parangal na pinilit ay mapakla. Ang parangal na ipinagpilitang makuha ay nakakasuka,” 

Finally, he asked the Marcos family to give back all of their ill-gotten wealth and ask for forgiveness for all of the things that they did on the Filipino people. 

He ended his statement with a message to the young Filipinos. He said, "“Mga kabataan, alamin ninyo ang kasaysayan. Huwag mag palinlang sa mga may masamang pangnanasa na pagandahin ang pangit at madilim na nakalipas. Magbantay laban sa sinungaling! Manalangin at manindigan."


'Huwag sanang gamitin ng mga buhay ang bangkay ng yumao para sa kani-kanilang pangarap at ambisyon' - Archbishop Villages On The Marcoses
Source: TNP, Inquirer

Related

trending now 7630145587295635623

Post a Comment

item